Етістік дегеніміз не слайд

 

 

 

 

Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов. 0 Comments.Бл тапсырманы оушылар тест трнде орындап, жп-жбымен тексерп, бр-брне баа ояды. Презентация была опубликована год назад пользователемNurislam Muhanbetzhanov.Етстк сйлемде кбнесе баяндауыш болады, не стед? Не ылды? не стелнд? айтт? деген сратара жауап беред. Етстк рамына арай алай блнед ?7.Осы ша етсткт неше тр бар, оларды ата? 8.На осы ша дегенмз не, оны трлерн ата? Автор: Октаубаева Атина Джакпековна, учитель казахского языка и литературы Таырыбы Етстктен ткенд айталау Масаты 1. Етстк дегенмз не?СЛАЙД 4. -Туелдк жалау дегенмз не? Слайд 5Етстк Слайд 6Топпен жмыс. Етстк сйлемде кбнесе баяндауыш. 1. Берлген сратара толы, аны, наты жауап беру Презентация на тему "Етстк". .й тапсырмасын тексеру. к. Блмдлк: Етсткт трлену туралы млмет беру, етсткт ша категориясын ажырата блуге йрету, ша трлерн бр брнен айырмашылыын таныту. Етстк андай с ра а жауап беред Етстк деген не. Етстктерге не стед? айтт? не ылды? деген сратар ойылады.Етстк — Трбие.kz | VII слайдwww.tarbie.kz/4773Етстк дегенмз не?Сратары, мысал. Скачать материал.

1 из 22. септел е ме? Туынды. Малмн кмегмен балалар етстктен ткендерн айталайды. -Етстк дегенмз не?Сратары?Трлер?Мысал келтр. Етстк деген не ? 2. Етстк Сабаты таырыбы: Етстк Сабаты масаты: 1.

Оушылара етстк туралы тснк беру, сауатты жазуа дадыландыру. Км? не стед? км? не стед? км? не стед? Бала отын жарды. Барлы? апай ?атысты. дамытушылы - оушыларды тлн,шыармашылы аблетн,ой-рстерн дамыту Жалпы блм беретн 6 орта мектепт санатты бастауыш сынып малм Жалмуханова Балауса Хоныспаевна Сабаты таырыбы: Етстк Сабаты масаты: Блмдлк: Оушылар етстк туралы т Дара ж?не к?рдел етстктер. Етстк (Презентация). Синоним дегенмз А) Айтылуы мен жазылуы брдей сздер В) арама-арсы сздер С) -Туелдк жалау дегенмз не? Слайд 5Етстк Слайд 6Топпен жмыс. I II Суретпен жмыс IV слайд а/(Суретке ат ойып, гме растыру, етсткт табу) ыс мезгл Табиат сурет /йге берлген тапсырма сралады, етсткт табу. -Ендеше, етстк дегенмз не? (имылды блдред). Етстк дегенмз не? Таырыбы: "Етстктен ткенд айталау" скачать бесплатно в формате DOC (DOCX) Етстк -Затты имылын сипаттайтын сз табы етстк деп аталады. не? нешеге. Саба?ым жа?сы деп ба?аланды. Просмотр содержимого документа «Етстк презентация ».Заттарды имылын, с-рекетн блдретн сздерд етстк деймз. Отстк азастан облысы азырт ауданы, Рабат ауылы. нуар балытара жем шашты. андай да бр затты имыл-озалуын сипаттай Затты с-рекетн имыл блдрп Не стед? Не степ жатыр? Не стейд? сратарына жауап беред. Файл етстк.pptx для материала по дисциплинам Чистописание, в разделе Презентации учебные, Методические и учебные материалы. Перейти к файлу.боздайдыТйе редой мрейдИт мияулайдыМысы кснейд-Жануарларды с-рекетне андай сратар оямыз?-ай сз табы?Сызбамен жмыс- Етстк дегенмз не?-Етстк сз табы. Етстк тбр блдретн жалпы гамматикалы маынаа ешбр згер енгзбей, оан осымша грамматикалы маына стейтн жне жктелуге негз болатын белгл бр грамматикалы12.Рай категориясы дегенмз не? А.ашы, шартты, алау рай. 1. Анам мен «Кнм»-дейд, Мен уансам клмдейд. Жасыл тс 1. Слайд 21 беттен трады. а/(Суретке ат ойып, гме растыру, етсткт табу). Т йы етстк нен блдред рамына арай нешеге блнед Туынды етстк алай жасалады. бдлиев атындаы жалпы орта мектеп Пернебаева Назым Бастауыш сынып малм 3-сынып. Атырау аласы, 6 орта мектепт бастауыш сынып малм Жалмуханова Балауса ХоныспаевнаСабаты таырыбы: Етстк Сабаты масаты: Блмдлк: Оушылар етстк туралы тснктерн пысытай Образовательный портал Мегамозг. -Сйлем деген не?Тыныс белглер?ызылт тс 2. II ткенд пысытау: Слайд1 «Миа шабуыл»: (р топ кезекпен тстерд тадайды). Published on Feb 20, 2015. аза тл пннен Етстк таырыбына жасалан слайд торай ойыншы. деген. Слайд. аза тлнде етстк сз табыны шатары бар екен. Слайд 1. 2.Тапсырмаларды орындау Презентация кезект ашы саба 2 "" сынып оушыларымен ткен. блнед.етстк. Презентация на заданную тему содержит 6 слайдов.Дара жне крдел етстк. топ : Суретке гме растыру топ : ВЕНН-диограммасы топ : «Бес жолды ле » стратегиясы «жануар» сз Слайд 72-жаттыу. Бл слайдта жалпы етстк, оны барлы трлерне жеке-жеке тоталан, сызбалар мен млметтер бар. 1-жаттыу Сурет мазмны бойынша андай таырыпа гме рауа болады? гмеге ат ой. ыс мезгл Табиат сурет. Айгл глд суарды.алаан 2 суретт йде осылай талдау. Масаты: блмдлк лтты ойындар таырыбына байланысты малмат беру. Сабаты масаты: Оушыларды етстк туралы алан блмдерн пысытау тапсырмаларын Ой озау жаздым жазсам жазым келед жаз Етсткт райлары Етсткт райлары орындаушыны с-имыла байланысты ой-пкрн, атынасын блдред. (7 слайд) (2 мин). Дара жне крдел етстк. аза тлндег сз таптарыны шндег е крдел жне арымы е ке грамматикалы категория. Морфологиялы рылымы жаынан етстктер дара етстктер мен крдел етстктер деп аталатын ек салаа Етстк Сабаты таырыбы: Етстк Сабаты масаты: 1.Оушылара етстк туралы тснк беру, сауатты жазуа дадыландыру.Етстк дегенмз не? Заттарды имылын , с-рекетн блдретн сздерд ЕТСТК деймз. топ : Суретке гме растыру топ : ВЕНН-диограммасы топ : «Бес жолды ле » стратегиясы «жануар» сз Слайд 72-жаттыу. ? арай. Жрна пен жалау туралы не блес? Зат есм дегенмз не, неше трге блнед? Негзг зат есм дегенмз не?мысал келтр Туынды зат есм дегенмз не?мысал келтрЕтсткСабаты аза тл Сабаты атауыДара жне крдел етстктерСлтемеаза тл оулыыны дстемесСабаты жабдыы ЖалпымасаттарБлмдлк: Оушылара дара, крдел етстк туралы малмат бер Етстк дегенмз заттарды имылын, с рекетн блдретн сздерд айтады. Болымды, болымсыз етстк. Слайд таырыбы: Етстк туралы. -Етстк дегенмз не? -Етсткт? с?ра?тарын ата? О?улы?пен ж?мысПросмотр содержимого документа «слайд ?аза? тл етстк». - презентация. Етстктер Не стед?Не ылды ? деген сратара жауап беред. Published in: Education. /йге берлген тапсырма сралады, етсткт табу. IV слайд. V слайд. Б?л слайд о?ушыларды? саба??а ынтасын арттырады деген сенмдемн. малм жемпаз. Описание презентации по отдельным слайдамОписание слайда: .Бадарлау мотивациялы кезе ызыушылыты ояту. IV Дптермен жмыс. Сйлемд оы. Есенбаева Венера Сапаралиевна, 15.03.2017.е. Етстк дегенмз не? Заттарды имылын , с-рекетн блдретн сздерд ЕТСТК деймз. . I II Суретпен жмыс. ШО Курчатов аласы "урчатов аласыны 1 жалпы блм беретн орта мектеб"КММ бастауыш сынып малм Саркина Арай Иманбековна 3 сынып аза тл Таырыбы: Негзг жне туынды етстк Масаты:Негзг жне туынды етстк туралы блмдерн бекту.

Бгнг жаа таырыбымызды таырыбы: «Етстк» Ендеше есмзге тсре ойайы « Етстк» дегенмз не.Слайдта етстк схемасы крсетлед. 1. ай сз не стед?сраына жауап берп, етстк болып тр? н, алам,дптер сздерн жекеше, кпше трге туелде Етстк дегенмз не?Сратары, мысал. Блмдлк Етстктен ал Слайд 1 ТЕМА. Етстк слайд, презентация. Етстк туралы тснк презентация. Етстк сз табы туралы блм беру,етсткт олданыстаы маызын,ызметн аша тсетн жаттыулар арылы оны крдел,ауымы ке сз табы екендгне кз жеткзу,етсткт баса сз табымен байланыстыруа йрету Крдел етстктер Крдел етстктерд трлер: рамды етстк рама етстк Сараламалы етстк Суреттеме етстк Траты етстк ранды етстк Етсткт брнш компонент (есм) негз болса, екнш компонент (кмекш етстк) Етстктер слайд, презентация, Етстктер слайд, презентация азаша Дара жне крдел етстк. Слайды и текст этой презентации. Енд татаа назар аударайы, суреттерде не бейнеленген? айталау сратары: 1) Етстк дегенмз не?Описание слайда: Есде сата! Етстк жктк жалаулары. Фразалы етстк дегенмз не. Описание слайда: Модаль сздер. Мыс: кел-ейн 2) жа жекеше тр ы, -, - дар, дер (кптк жалауы) Мыс: Келдер. дебиеттен слайд.1963, 2. Сабаты таырыбы: Дара жне крдел етстк.Б) Трбиелк: аза тлне деген сйспеншлктерн арттыру,ыптылыа,зденмпаздылыа трбиелеу. - топ: Етсткт тласына арай блну.-топ: Етсткт рамына арай блну.ранды етстк. Етстк ,оны трлерн айталау. Ереже орыту. Попроси больше объяснений.Олар ек труы ммкн Брнш компонент етстк (етстк базасы) болып табылады, онда немесе ш компоненттер. -топ: с-рекетт жзеге асу аспауына арай блну.

Популярное: